INKA on koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden arvioinnissa käytettävä internet-avusteinen järjestelmä. INKA on kehitetty yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa itsearvioinnin työvälineeksi. Järjestelmän avulla on mahdollista toteuttaa prosessi- ja kehittämisarviointia. Järjestelmään sisältyvillä arviointivälineillä organisaatio voi kerätä opiskelija-, henkilökunta- ja sidosryhmäpalautetta opiskeluprosessin eri vaiheissa, opintojen ja opetuksen eri osa-alueista. Järjestelmä rakentaa kerätyistä tiedoista selkeät tulosraportit ja mahdollistaa benchmarking -tiedon muodostumisen. INKA soveltuu hyvin myös erilaisten projektien ja hankkeiden arviointiin.